Acidiphilium cryptum (strain JF-5)

Taxonomy: cellular organisms; Bacteria; Proteobacteria; Alphaproteobacteria; Rhodospirillales; Acetobacteraceae; Acidiphilium; Acidiphilium cryptum

Average proteome isoelectric point is 7.49

Get precalculated fractions of proteins

Acidic
pI < 6.8
6.8-7.4
pI > 7.4
Basic
    
All


Virtual 2D-PAGE plot for 3,521 proteins (isoelectric point calculated using IPC_method)

Get csv file with sequences according given criteria:
        -     Method 

     -  kDa    
                                                                                      

* You can choose from 18 different methods for calculating isoelectric point

Protein with the lowest isoelectric point:
>tr|A5G0B3|A5G0B3_ACICJ Filamentous hemagglutinin family outer membrane protein
MATPQGGTVVGGSATISQAPGTTTITQTSQRAAIDWQSFNLGSKARVTFNQPNAQAIALNRVIANNPSIIAGRIDANGRIVLVNQDGVVFTPGSEVNAESLVVSTSGISPKNFMAGKLIFDQQPKPGARIVNDGRITMKQAGLAAFVAPEVINRGTITAQLGHVVLAGASAFTLNLSGDGLISINVTQAV
RQIDLGGRKVTALVTNEGTIIANGGRITLTARAVDGLIQQLLDVGGTLRADSVGRQPGAITIQGVGGDLQVAGQLLARGETPGSSGGTIAVDATGNVSVASTARIDASGPAGGGVVALGTDAARALQGPSDTTAPKAARVAIAQGATISADATRNGNGGRITVLSRDRTTAAGTISAQGAGNGDGGLIEI
SSDGVISLSGTDTTFAPSGRNGTILLDPQTLIVTSSSGTPSAGTTTTSGTLTVGTDSSTSSYIDASILDSQTGAVELSASSLISIVSAISSSSISTLAMNSGGDIRIAAPVTLTAGSIEATANGTIEVSGALGASSISLLDTASSPTNKIDINANIDAPTLSLDAGSGTIANAGSGYVTASTLDAAASLV
ALTGSNSITTLGSVNVGNLTLDDNAPLTIAGSFNATDASITDTGSLDIASAVSAIGSLGLSASDIGINASLDATTLSLDAGSGTIANAGSGYVTASTLDAAASLVALTGSNSITTLGSVNVGNLTLDDNAPLTIAGSFNATDASITDTGSLDIASAVSAIGSLGLSASDIGINASLDATTLSLDAKGGTI
TNAGSGSGSVSGYVTASTLDATASLVALTGSNSITTLGSVNVGTLTLDDNAPLTIAGSFTATSASLTDTGSLDITGSFNATAASLAAPDIRINANIDAQTLSLDASGGTISNAGSVSGYVTASVLDATASVLTLAGTGSSSLNNSIDTLGSINVGSLALNDEAALTIAAPFNATVASLAAPDIRINASLD
AQTLSLDASGGTISNAGSGSVSGYVTASTLDATASVLTLAGTGSSSLNNSIDTLGSINVGSLALDDETALTIAAPFNVTVASLAAPDIRINANIDAQTLSLDASGGTISNAGSVSGYVTASTLDATASVLTLVGTGNSSLNNAITTLGSINVGSLALDDETALTIAAPFNATVASLAAPDIRINANIDAQ
TLSLDASGGTISNAGSVSGYVTASVLDATASVLTLAGTGSSSLNNAIATLGSINVGSLALDDETALTIAAPFNATVASLAAPDIRINANIDAPTLSLDASGGTISNAGSVSGYVTASTLDATASVLTLAGTGSSSLNNAIDTLGSINVGSLALDDETALTIAGTVSVATHGQVAFITRGLDDTSGATFLA
PDGTIEIAPLGSSTIAGILDLGGTSAGNVNVSTNFVTLLADSGAALLDLGTANAGPGTLAGGVIFDGNLPSFTPTLMVEASGSIVNDGLLSVGNITVMGSDFSGSGAVTADSLAGSVSGFASLQNRGNSIKVITSLSAGSSIDVADSQPLTIAGTLSVASGGNIVLSANGMDLAGGTILANSGAVTLAPL
GFDTIALGGTSTTALDLSNQLLNAISANSLQIGTVQTGLIENDGSISLSIPNILMDAGTININQPFLAQHSSLIVQAGGEFTGNGGITVAALGAAASLVALTGSNAITTLGSISAGSFTLDDNAPLTIAGPFTATNASITNTGSLDITGSFNATDASLAASDIRINANLDATTLSLDANGGTITNAGSGS
VSGYVNASNLDATASLVALTGSNSITTLGSISAGSFTLDDNAPLTIAGSFNATDASLSASDIRINANLDATTLSLDANGGTITNAGSVSGYVTASNLDATASLVALTGSNSITTLGSVNVGNLTLDDNAPLTIAGSFNATDASITDTGSLDIASAVSAIGSLGLSASDIGINASLDATTLSLDAKGGTIT
NAASGSVSGYVTASVLDATASLVALTGSNAITTLGSISAGSFTLDDNAPLTIAGSFNATSASLAASDIRINANLDATTLSLDANGGTITNAGSVSGYVTASNLDATASLVALTGSNAITTLGSISAGSFTLDDNAPLTITGSFNATDASLSASDIGINANLDATTLSLDANAGTIANAGSGYVNATTLDA
VASLVALTGSNAITTLGNVSAGSFTLDDNVPLTVAGPFTATSASLTDTSAGGFDIAGQVSLASFLALSATSGSITSSGTGSISAPTLDAAASLVALTGSNAVTTLGSINVGTLTLDDEAAALTIAGPFNVTDARLTDTGSLDIASAVSAIGSLGLAASNIGINASLDATILSLDAGSGTIANAGSGYVNA
TTLDAAASLVALTGSNAITTLGSINVGNFTLDDNAPLTIAGPFNATSASLTDTSAGGFDIAGQVSLASLLALSATGGSITSSGTGSISAPTLDATASLVALTGSNSITTLGSINVGSFTLDDNAPLTIAGPFTATNASLTDTSAGGFDIAAQVSLASLLALSATSGSITSSGTGSISAPTLDAAASLVAL
TGSNSITTLGSINVGTLTLDDEAAALTIAGSLVAQRAAISAADLTIPGVILVDGALSLATSGTISETGTIDPTLLQIAGARDVLLTGSNTIDALGSVSVPLGNLALVDQVPLTVNGPVYALNISLDSPAMYIPGAINTPGTLGLGYGPISGNGPITAATLTSNSAVIGDVALTGTENVIGTLGGFDAAGH
LFALTDATALTVAGPVSAKALTITATGQITLDGADGGSFAIGGQFLPTYVYNGLSPRNGIDSVLQVIANGAPANGIVQTGQFNIDTGPLQGQPNTLFMLLPDGADAKFNDLNARSTDLAISLINGYAQGTLYLHYLLVAGGLNGQTAFVGQIAGLAGSAAAHNGKVVPVPGSSYRFNSCIIGSVSCTVLP
VAIVPERNPLDDFDISPRRRRKLDANVRLPGVAAKDY
Molecular weight: 279.42 kDa
Isoelectric point according different methods:


Protein with the highest isoelectric point:
>tr|A5FWE5|A5FWE5_ACICJ Uncharacterized protein
MSKKPGAVPKSGRRLIRRRNLLAHPRPVMLVSGNDGRRPRIVRLPAPLRRLHRRALRLRRGGGRAPPARQPHHPRLDPPAPPLRPPRSPCHQAASPGAPPSRPSRPSRPLRPAARSPARPWLAPPRLSRHRIPRPATPRPARCAGHAGLHRRHPRRRPHPPPALPHHRHRPAARPRAAAETAPTPRRTNG
RNARPAARSGTRPGTRPDAPSAAARTPRRAARRRLAPPARSPAPNPLLSPVLTSRRARAPGPRPMRLTRSPADPKRNS
Molecular weight: 29.6 kDa
Isoelectric point according different methods:


General Statistics

Number of major isoforms

Number of additional isoforms

Number of all proteins

Number of amino acids

Min. Seq. Length

Max. Seq. Length

Avg. Seq. Length

Avg. Mol. Weight

3,499

22

3,521

1,159,810

39

2,887

331.5

35.6 kDa

Amino acid frequency

Ala

Cys

Asp

Glu

Phe

Gly

His

Ile

Lys

Leu

Met

Asn

Gln

Pro

Arg

Ser

Thr

Val

Trp

Tyr

14.73

0.87

5.25

5.07

3.49

9.06

2.26

5.11

2.34

10.41

2.34

2.28

2.72

5.72

8.16

4.74

5.14

7.03

1.29

1.97

Note: For statistics only major isoforms were used (in this case 3,499 proteins)
For dipeptide frequency statistics click here
See this proteome in: uniprot_link
Proteome-pI is available under Creative Commons Attribution-NoDerivs license, for more details see here

Reference: Kozlowski LP. Proteome-pI: proteome isoelectric point database. Nucleic Acids Res. 2016. doi: 10.1093/nar/gkw978       Contact: Lukasz P. Kozlowski