Hantaan virus (strain 76-118) (Korean hemorrhagic fever virus)

Taxonomy: Viruses; ssRNA viruses; ssRNA negative-strand viruses; Bunyaviridae; Hantavirus; Hantaan virus

Average proteome isoelectric point is 6.32

Get precalculated fractions of proteins

Acidic
pI < 6.8
6.8-7.4
pI > 7.4
Basic
    
All


Virtual 2D-PAGE plot for 3 proteins (isoelectric point calculated using IPC_method)

Get csv file with sequences according given criteria:
        -     Method 

     -  kDa    
                                                                                      

* You can choose from 18 different methods for calculating isoelectric point

Protein with the lowest isoelectric point:
>sp|P08668|GP_HANTV Envelopment polyprotein
MGIWKWLVMASLVWPVLTLRNVYDMKIECPHTVSFGENSVIGYVELPPVPLADTAQMVPESSCNMDNHQSLNTITKYTQVSWRGKADQSQSSQNSFETVSTEVDLKGTCVLKHKMVEESYRSRKSVTCYDLSCNSTYCKPTLYMIVPIHACNMMKSCLIALGPYRVQVVYERSYCMTGVLIEGKCFVPDQ
SVVSIIKHGIFDIASVHIVCFFVAVKGNTYKIFEQVKKSFESTCNDTENKVQGYYICIVGGNSAPIYVPTLDDFRSMEAFTGIFRSPHGEDHDLAGEEIASYSIVGPANAKVPHSASSDTLSLIAYSGIPSYSSLSILTSSTEAKHVFSPGLFPKLNHTNCDKSAIPLIWTGMIDLPGYYEAVHPCTVFC
VLSGPGASCEAFSEGGIFNITSPMCLVSKQNRFRLTEQQVNFVCQRVDMDIVVYCNGQRKVILTKTLVIGQCIYTITSLFSLLPGVAHSIAVELCVPGFHGWATAALLVTFCFGWVLIPAITFIILTVLKFIANIFHTSNQENRLKSVLRKIKEEFEKTKGSMVCDVCKYECETYKELKAHGVSCPQSQC
PYCFTHCEPTEAAFQAHYKVCQVTHRFRDDLKKTVTPQNFTPGCYRTLNLFRYKSRCYIFTMWIFLLVLESILWAASASETPLTPVWNDNAHGVGSVPMHTDLELDFSLTSSSKYTYRRKLTNPLEEAQSIDLHIEIEEQTIGVDVHALGHWFDGRLNLKTSFHCYGACTKYEYPWHTAKCHYERDYQYE
TSWGCNPSDCPGVGTGCTACGLYLDQLKPVGSAYKIITIRYSRRVCVQFGEENLCKIIDMNDCFVSRHVKVCIIGTVSKFSQGDTLLFFGPLEGGGLIFKHWCTSTCQFGDPGDIMSPRDKGFLCPEFPGSFRKKCNFATTPICEYDGNMVSGYKKVMATIDSFQSFNTSTMHFTDERIEWKDPDGMLRD
HINILVTKDIDFDNLGENPCKIGLQTSSIEGAWGSGVGFTLTCLVSLTECPTFLTSIKACDKAICYGAESVTLTRGQNTVKVSGKGGHSGSTFRCCHGEDCSQIGLHAAAPHLDKVNGISEIENSKVYDDGAPQCGIKCWFVKSGEWISGIFSGNWIVLIVLCVFLLFSLVLLSILCPVRKHKKS
Molecular weight: 126.42 kDa
Isoelectric point according different methods:


Protein with the highest isoelectric point:
>sp|P23456|L_HANTV RNA-directed RNA polymerase L
MDKYREIHNKLKEFSPGTLTAVECIDYLDRLYAVRHDIVDQMIKHDWSDNKDSEEAIGKVLLFAGVPSNIITALEKKIIPNHPTGKSLKAFFKMTPDNYKISGTTIEFVEVTVTADVDKGIREKKLKYEAGLTYIEQELHKFFLKGEIPQPYKITFNVVAVRTDGSNITTQWPSRRNDGVVQYMRLVQAE
ISYVREHLIKTEERAALEAMFNLKFNISTHKSQPYYIPDYKGMEPIGANIEDLVDYSKDWLSRARNFSFFEVKGTAVFECFNSNEANHCQRYPMSRKPRNFLLIQCSLITSYKPATTLSDQIDSRRACSYILNLIPDTPASYLIHDMAYRYINLTREDMINYYAPRIQFKQTQNVREPGTFKLTSSMLRA
ESKAMLDLLNNHKSGEKHGAQIESLNIASHIVQSESVSLITKILSDLELNITEPSTQEYSTTKHTYVDTVLDKFFQNETQKYLIDVLKKTTAWHIGHLIRDITESLIAHSGLKRSKYWSLHSYNNGNVILFILPSKSLEVAGSFIRFITVFRIGPGLVDKDNLDTILIDGDSQWGVSKVMSIDLNRLLAL
NIAFEKALIATATWFQYYTEDQGQFPLQYAIRSVFANHFLLAICQKMKLCAIFDNLRYLIPAVTSLYSGFPSLIEKLFERPFKSSLEVYIYYNIKSLLVALAQNNKARFYSKVKLLGLTVDQSTVGASGVYPSFMSRIVYKHYRSLISEVTTCFFLFEKGLHGNMNEEAKIHLETVEWALKFREKEEKYG
ESLVENGYMMWELRANAELAEQQLYCQDAIELAAIELNKVLATKSSVVANSILSKNWEEPYFSQTRNISLKGMSGQVQEDGHLSSSVTIIEAIRYLSNSRHNPSLLKLYEETREQKAMARIVRKYQRTEADRGFFITTLPTRCRLEIIEDYYDAIAKNISEEYISYGGEKKILAIQGALEKALRWASGES
FIELSNHKFIRMKRKLMYVSADATKWSPGDNSAKFRRFTSMLHNGLPNNKLKNCVIDALKQVYKTDFFMSRKLRNYIDSMESLDPHIKQFLDFFPDGHHGEVKGNWLQGNLNKCSSLFGVAMSLLFKQVWTNLFPELDCFFEFAHHSDDALFIYGYLEPVDDGTDWFLFVSQQIQAGHLHWFSVNTEMWK
SMFNLHEHILLLGSIKISPKKTTVSPTNAEFLSTFFEGCAVSIPFVKILLGSLSDLPGLGYFDDLAAAQSRCVKALDLGASPQVAQLAVALCTSKVERLYGTAPGMVNHPAAYLQVKHTDTPIPLGGNGAMSIMELATAGIGMSDKNLLKRALLGYSHKRQKSMLYILGLFKFLMKLSDETFQHERLGQF
SFIGKVQWKIFTPKSEFEFADMYTSKFLELWSSQHVTYDYIIPKGRDNLLIYLVRKLNDPSIVTAMTMQSPLQLRFRMQAKQHMKVCRLDGEWVTFREVLAAANSFAENYSATSQDMDLFQTLTSCTFSKEYAWKDFLNGIHCDVIPTKQVQRAKVARTFTVREKDQIIQNSIPAVIGYKFAVTVEEMSD
VLDTAKFPDSLSVDLKTMKDGVYRELGLDISLPDVMKRIAPMLYKSSKSRVVIVQGNVEGTAEAICRYWLKSMSLVKTIRVKPHKEVLQAVSIFNRKEDIGQQKDLAALKLCIEVWRWCKANSAPYRDWFQALWFEDKTFSEWLDRFCRVGVPPIDPEIQCAALMIADIKGDYSVLQLQANRRAYSGKQY
DAYCVQTYNEVTKLYEGDLRVTFNFGLDCARLEIFWDKKAYILETSITQKHVLKIMMDEVSKELIKCGMRFNTEQVQGVRHMVLFKTESGFEWGKPNIPCIVYKNCVLRTSLRTTQAINHKFMITIKDDGLRAIAQHDEDSPRFLLAHAFHTIRDIRYQAVDAVSNVWFIHKGVKLYLNPIISSGLLENF
MKNLPAAIPPAAYSLIMNRAKISVDLFMFNDLLKLINPRNTLDLSGLETTGDEFSTVSSMSSRLWSEEMSLVDDDEELDDEFTIDLQDVDFENIDIEADIEHFLQDESSYTGDLLISTEETESKKMRGIVKILEPVRLIKSWVSRGLSIEKVYSPVNIILMSRYISKTFNLSTKQVSLLDPYDLTELESI
VRGWGECVIDQFESLDREAQNMVVNKGICPEDVIPDSLFSFRHTMVLLRRLFPQDSISSFY
Molecular weight: 246.5 kDa
Isoelectric point according different methods:


General Statistics

Number of major isoforms

Number of additional isoforms

Number of all proteins

Number of amino acids

Min. Seq. Length

Max. Seq. Length

Avg. Seq. Length

Avg. Mol. Weight

3

0

3

3,715

429

2,151

1238.3

140.4 kDa

Amino acid frequency

Ala

Cys

Asp

Glu

Phe

Gly

His

Ile

Lys

Leu

Met

Asn

Gln

Pro

Arg

Ser

Thr

Val

Trp

Tyr

5.9

2.61

5.38

6.06

4.9

5.46

2.5

7.03

6.7

9.42

2.58

3.96

3.77

3.82

4.36

7.99

5.87

6.41

1.53

3.74

Note: For statistics only major isoforms were used (in this case 3 proteins)
For dipeptide frequency statistics click here
See this proteome in: uniprot_link
Proteome-pI is available under Creative Commons Attribution-NoDerivs license, for more details see here

Reference: Kozlowski LP. Proteome-pI: proteome isoelectric point database. Nucleic Acids Res. 2016. doi: 10.1093/nar/gkw978       Contact: Lukasz P. Kozlowski